Điểm bán Nhà Thuốc

Miền Bắc

Miền Trung

Khánh Hòa

Ninh Thuận

Quảng Ngãi

Đà Nẵng

Bình Định

Kon Tum

Phú Yên

Quảng Trị

Đắk Lắk

Gia Lai

Lâm Đồng

Quảng Bình

Đắk Nông

Nghệ An

Quảng Nam

Thừa Thiên Huế

Miền Nam

Chúng tôi sẽ sớm cập nhật danh sách các nhà thuốc tiếp theo trên toàn quốc.